Project Management and Management litteratur


Bukh, P. N., Christensen, K. S., & Mouritsen, J. (2003). Videnledelse - Et praksisfeklt under etablering (1. udgave udg., Årg. 1). København Ø, Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Darsø, L. (2011). Innovations pædagogik (1. Udgave udg., Årg. 1). Frederiksberg, Danmark: Samfundslitteratur.

Kristensen, C. J., & Voxted, S. (2009). Innovation - Medarbejder og bruger (1. udgave udg., Årg. 1). (H. Persson, Red.) København: Hans Reizels Forlag.

Scharmer, C. O. (2007). Teori U (1 udg., Årg. 1). (M. K. Johansen, Red., & H. Raheem, Ovs.) Aarhus: Forlaget Ankerhus.

 

 

 


Revised: 10.08.2013.